Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco, a dodatkowo otrzymasz 10% rabatu na zakupy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu Misiowy Świat

Korzystając z naszych usług: odwiedzając stronę internetową misiowyswiat.pl lub kontaktując się z nami możesz przekazywać nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności aby poznać zasady na jakich możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

I. Dane administratora oraz inspektora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Misiowy Świat Agnieszka Szmitkowska ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/87, 03-142 Warszawa, NIP 5681561818, REGON: 362388624, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej: „Misiowy Świat” lub „My”).

Możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

 1. prześlij e-mail na adres biuro@misiowyswiat.pl,
 2. zadzwoń pod numer 661 883 876, lub wyślij zgłoszenie przez formularz kontaktowy na stronie, lub
 3. wyślij list na adres: Misiowy Świat Agnieszka Szmitkowska ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/87, 03-142 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Szmitkowska. Inspektor jest osobą, z którą możesz kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • prześlij e-mail na adres biuro@misiowyswiat.pl lub
 • wyślij list na adres: Misiowy Świat Agnieszka Szmitkowska ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/87, 03-142 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zależności od okoliczności:

1. Dane użytkowników strony internetowej misiowyswiat.pl

Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej misiowyswiat.pl to jest adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o urządzeniach i przeglądarce, z których następuje dostęp, informacje gromadzone za pomocą plików cookies (w szczególności dane oraz informacje o zdarzeniach takich jak np. odwiedzenia stron produktowych, kliknięcia w produkt, kupno produktu, dodanie do koszyka, dodanie do schowka, dodanie recenzji) i zamówieniach zapisane w logach systemowych przetwarzane są:

 1. w celu świadczenia przez Misiowy Świat usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej misiowyswiat.pl w tym: udostępniania treści na stronie internetowej, rejestracji i prowadzenia konta użytkownika, składania zamówień, rejestracji i obsługi użytkownika w programie lojalnościowym, udostępniania formularzy kontaktowych oraz obsługi reklamacji dotyczących tych usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 2. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Misiowy Świat w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 4. w celu prowadzenia przez nas pomiarów, badań i analiz, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
 5. w celach marketingowych Misiowy Świat, opisanych szerzej w części III niniejszej polityki („Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji”);
 6. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Misiowy Świat przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

Dane zbierane są automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową misiowyswiat.pl i mają na celu dostosowanie parametrów technicznych oraz zawartości do możliwości oraz wymagań Twojego urządzenia lub Twoich preferencji. Pliki cookies zbierane są zgodnie z preferencjami ustawień przeglądarki osób korzystających ze strony internetowej misiowyswiat.pl. Jeżeli nie życzysz sobie instalowania określonych kategorii plików cookies na Twoim urządzeniu powinieneś zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki (więcej informacji w części IX punkt 1 niniejszej polityki („Cookies i inne narzędzia”). Jeżeli ustawienia przeglądarki osoby korzystającej ze strony internetowej misiowyswiat.pl nie pozwalają na instalację kategorii plików cookies koniecznych do prawidłowego wyświetlania strony internetowej misiowyswiat.pl, może ona nie działać poprawnie lub nie oferować pełnej funkcjonalności.

2. Dane osób przetwarzane w związku z zamówieniem w sklepie internetowym misiowyswiat.pl (bez rejestracji lub wykorzystania konta użytkownika)

Dane osobowe przetwarzane w związku z zamówieniem złożonym przez Ciebie w sklepie internetowym misiowyswiat.pl, tj. numer zamówienia, numer paczki, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli wybierzesz doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), informacje dotyczące wybranej przez Ciebie metody płatności (jeżeli zdecydowałeś się na opłacenie zamówienia z góry) - to jest identyfikator płatności wykorzystanej przez Ciebie do opłacenia zamówienia, informacje o cenie zamówionych produktów i kosztach dostawy, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Misiowy Świat, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:

 

 1. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego misiowyswiat.pl (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 3. w celu przeprocesowania dokonanego przez Ciebie zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym misiowyswiat.pl (6 ust. 1 lit b) RODO);
 4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować w związku z zamówieniem w sklepie internetowym misiowyswiat.pl (art. 6 ust 1 lit. f) RODO));
 5. w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 6. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Misiowy Świat w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 7. w celach związanych z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej misiowyswiat.pl, opisanych w części II punkt 1 niniejszej polityki („Dane użytkowników strony internetowej”) jeżeli korzystasz ze sklepu internetowego misiowyswiat.pl za pośrednictwem strony internetowej www.misiowyswiat.pl.
 8. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Misiowy Świat przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

 

Dane wymagane w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym misiowyswiat.pl oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

3. Dane osób, które rejestrują się (zakładają konto) w sklepie internetowym misiowyswiat.pl

Dane osobowe, które nam podajesz zakładając konto w sklepie internetowym misiowyswiat.pl oraz korzystając z tego konta, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, adres, numer telefonu, informacje o zamówieniach złożonych za pośrednictwem konta, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:

 1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Misiowy Świat drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom stronie internetowej misiowyswiat.pl, w tym obsługi wydania elektronicznej portmonetki (e-wallet) oraz reklamacji dotyczących tych usług (art. 6 ust 1 lit b) RODO);
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 3. w celach związanych ze składanymi przez Ciebie za pośrednictwem Twojego konta zamówieniami na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego misiowyswiat.pl, opisanych w części II punkt 2 niniejszej polityki („Dane osób przetwarzane w związku z zamówieniem w sklepie internetowym misiowyswiat.pl (bez rejestracji lub korzystania z konta użytkownika”)
 4. w celach związanych z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej misiowyswiat.pl, opisanych w części II punkt. 1 niniejszej polityki („Dane użytkowników strony internetowej”) jeżeli korzystasz ze sklepu internetowego misiowyswiat.pl za pośrednictwem strony internetowej www.misiowyswiat.pl.
 5. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Misiowy Świat w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (art. 6 ust 1 lit f) RODO).
 6. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Misiowy Świat przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).

Dane wymagane w celu założenia i utrzymania konta w sklepie internetowym misiowyswiat.pl oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia założenie konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość założenia i utrzymania konta. W każdej chwili jest możliwość usunięcia danych.

5. Dane subskrybentów informacji handlowych

Dane osobowe, które nam przekazujesz rejestrując się jako odbiorca informacji handlowych, tj. adres poczty elektronicznej (w przypadku subskrypcji e-mail) lub numer telefonu (w przypadku subskrypcji SMS) oraz historia komunikacji mailowej lub SMS pomiędzy Tobą a Misiowy Świat (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciach w dostarczone linki), wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania informacji handlowych.

Wskazane powyżej dane osobowe subskrybentów informacji handlowych przetwarzane są:

 1. w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania informacji handlowych, w tym obsługi reklamacji dotyczących tej umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO);
 2. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Misiowy Świat w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 3. w celu prowadzenia przez nas badań i analiz, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności i asortymentu produktów (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 4. w celach marketingowych Misiowy Świat, opisanych szerzej w części III niniejsze polityki („Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji”);
 5. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Misiowy Świat przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowych w formie mailowej, a niepodanie numeru telefonu komórkowego uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowych w formie SMS. W każdej chwili jest możliwość usunięcia danych.

Informacje handlowe zawierają informacje o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

6. Dane osób kontaktujących się z Misiowy Świat

Kontaktując się z nami możesz przekazywać nam Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane podane przez Ciebie podczas kontaktu, a w przypadku kontaktu telefonicznego z naszym Centrum Obsługi Klienta także nagranie Twojego głosu.

Dane pozyskane w trakcie kontaktu z Tobą przetwarzane są:

 1. w celu prowadzenia korespondencji z nadawcami wiadomości oraz obsługi zgłoszeń kierowanych do Misiowy Świat, niezwiązanych z Twoją umową z Misiowy Świat (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 2. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Misiowy Świat lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a Misiowy Świat, jeżeli w komunikacji wyrażasz chęć zawarcia z Misiowy Świat umowy lub Twoja komunikacja dotyczy takiej umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO);
 3. w celu przedstawienia Ci informacji handlowych Misiowy Świat, jeżeli wyraźnie poprosisz o takie informacje komunikując się z Misiowy Świat (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Misiowy Świat a podmiotem w imieniu którego działasz, utrzymania bieżących kontaktów biznesowych z takim podmiotem, a także w celu wykonywania umów z nim zawartych, w sytuacji, gdy kontaktujesz się z Misiowy Świat w cudzym imieniu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 5. w celu monitorowania jakości usług świadczonych przez Centrum Obsługi Klienta Misiowy Świat, w tym jakości pracy konsultantów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 6. w celu prowadzenia przez nas pomiarów, badań i analiz otrzymywanych zgłoszeń, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 7. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Misiowy Świat, jeżeli komunikacja dotyczy takiego obowiązku Misiowy Świat (np. w razie zgłoszeń reklamacyjnych lub zgłoszeń dotyczących danych osobowych) (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, lub zarządzania ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 9. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Misiowy Świat w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 10. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Misiowy Świat przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).

 

Szanując prywatność Twoją i innych osób, do których możesz odwołać się podczas komunikacji z nami, prosimy abyś w zgłoszeniu podawał nam tylko dane niezbędne do obsługi sprawy, z którą się do nas zwracasz. Jeżeli zamierzasz podać nam cudze dane osobowe prosimy abyś wcześniej upewnił się czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych przez Misiowy Świat (np. taką podstawą może być zgoda osoby, której dane dotyczą na przekazanie tych danych Misiowy Świat w celu obsługi sprawy, z którą się do nas zwracasz) oraz czy osoba której dane dotyczą jest świadoma zasad przetwarzania danych osobowych przez Misiowy Świat określonych w niniejszej polityce.

W zależności od sposobu komunikacji podanie danych kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego, adresu e-mail lub numeru telefonu jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi Misiowy Świat a ich niepodanie uniemożliwia przekazanie takiej odpowiedzi, podanie pozostałych danych jest dobrowolne, aczkolwiek, w zależności od rodzaju sprawy, z którą się do nas zwracasz, niepodanie dalszych informacji może uniemożliwić dalszą obsługę lub wydłużyć jej proces.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Misiowy Świat w związku z profilami Misiowy Świat w serwisach społecznościowych

Dane osobowe użytkowników serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram lub YouTube), którzy wchodzą z nami w interakcje przy użyciu narzędzi udostępnionych przez te serwisy, tj.: obserwują nasz profil, udostępniają lub komentują nasze wpisy (w tym poprzez symbole udostępnione przez serwisy społecznościowe takie jak w szczególności ikonka „lubię to”) bądź kontaktują się z nami za pośrednictwem naszego profilu, a także dane osobowe innych osób zamieszczone przez użytkowników serwisów społecznościowych na naszych profilach (np. w komentarzu) są przetwarzane:

 

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w czym mieści się także zamieszczanie w ramach tego profilu informacji o naszej aktywności, wydarzeniach, które organizujemy, naszych produktach i usługach (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 2. w celu komunikacji z zainteresowanymi użytkownikami serwisów społecznościowych za pośrednictwem udostępnianych przez te serwisy funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 3. w celu analizowania danych statystycznych udostępnionych przez właścicieli serwisów społecznościowych za pośrednictwem oferowanych przez te serwisy funkcjonalności (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 4. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Misiowy Świat w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (art. 6 ust 1 lit f) RODO).

 

Zakres przetwarzanych przez nas danych odpowiada Twoim danym udostępnionym w Twoim profilu publicznym w danym serwisie społecznościowym oraz danych, które zdecydujesz się nam podać w komentarzu lub zgłoszeniu przesłanym za pomocą narzędzi komunikacyjnych udostępnionych przez ten serwis. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na sposób działania serwisów społecznościowych dane zawarte w Twoim profilu publicznym są udostępniane użytkownikom, z którymi wchodzisz w interakcje w ramach danego serwisu społecznościowego.

Szanując prywatność Twoją i innych osób, do których możesz odwołać się w swojej wiadomości, prosimy abyś podawał nam tylko dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Jeżeli zamierzasz w swojej wiadomości lub komentarzu podać cudze dane osobowe, w tym zamieścić zdjęcie przedstawiające inne osoby, prosimy abyś wcześniej upewnił się czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych przez Misiowy Świat (np. taką podstawą może być zgoda osoby, której dane dotyczą na zamieszczenie tych danych na naszym profilu) oraz czy osoba której dane dotyczą jest świadoma zasad przetwarzania danych osobowych przez Misiowy Świat określonych w niniejszym dokumencie.

 

III. Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, będziemy tworzyli Twój profil klienta. Aby go stworzyć będziemy automatycznie przetwarzać: (i) dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach rejestracyjnych w związku z zakładaniem konta w sklepie internetowym misiowyswiat.pl lub rejestracją jako odbiorca informacji handlowych, (ii) informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika (historia Twoich zakupów, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie rabatach) lub częstotliwość korzystania z konta użytkownika, (iii) Twoje opinie lub sugestie, lub (iv) historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Tobą a Misiowy Świat (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciu w dostarczone linki). Oznacza to także, że będziemy wykorzystywać informacje, jakie posiadamy na Twój temat w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla Ciebie i dla innych naszych klientów. Będziemy również przetwarzali dane z Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach) oraz w celu przesyłania Ci ankiet satysfakcji.

Podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. potrzeb jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości podejmowania działań w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Misiowy Świat (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli wyrazisz zgodę, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Misiowy Świat. Decyzje te będą oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w sklepie internetowym misiowyswiat.pl, dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także w oparciu o modele statystyczne. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oznacza to na przykład, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiadamy na Twój temat, będziemy automatycznie przygotowywać dedykowaną dla Ciebie informację o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Misiowy Świat, a także - o ile wyrazisz odpowiednie zgody na wybraną przez Ciebie formę komunikacji, informować Cię o niej e-mailem lub SMS-em.

IV. Odbiorcy danych osobowych

W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, audytorom, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom prowadzącym na nasze zlecenie Centrum Obsługi Klienta, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi związane z obsługą magazynu, podmiotom zajmującym się usługami w zakresie masowej wysyłki wiadomości, doradcom, firmom ochroniarskim oraz podmiotom dostarczającym narzędzia, o których mowa w punkcie IX niniejszej polityki. Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych.

Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy także przekazywać dane osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych).

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z nami podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności. Podmiot ten stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

Jeżeli uruchomisz procedurę obciążenia zwrotnego (chargeback) udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, adres e-mail, adres do wysyłki towaru, sposób dostawy towaru, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności, potwierdzenie odbioru zamówienia lub realizacji sprzedaży (w tym zawierające Twój podpis) oraz treść ewentualnej korespondencji dotyczącej reklamacji związanej z procedurą obciążenia zwrotnego dostawcy usług płatniczych w celu obsługi procesu obciążenia zwrotnego. Dostawca usług płatniczych stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

Jeżeli zdecydujesz się na zamówienie produktów ze sklepu internetowego misiowyswiat.pl z dostawą pod wskazany adres lub do paczkomatu, bądź w sytuacji, gdy Misiowy Świat będzie wysyłał do Ciebie tradycyjną przesyłkę (np. list z odpowiedzią na Twoje zgłoszenie), Twoje dane, w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłki, zostaną przekazane Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej lub firmie obsługującej Paczkomaty, które to podmioty staną się odrębnymi administratorami tychże danych.


V. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Misiowy Świat przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


VI. Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Misiowy Świat Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 

 1. Prawo do informacji, dostępu i kopii danych: Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, prawo uzyskania dostępu do tych danych, prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych, podmiotach, którym dane są ujawniane, okresie przechowywania danych, informacji przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych oraz o skardze do organu nadzorczego, o źródłach danych (gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od Ciebie), informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) i ich konsekwencjach, a także prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia: Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, gdy kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź gdy wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację; \ W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a także wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą;
 4. Prawo do usunięcia: Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych: Masz prawo żądania usunięcia przez Misiowy Świat Twoich danych. Misiowy Świat musi zastosować się do Twojego żądania jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu, zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, usunięcie Twoich danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;.
 5. Prawo do przenoszenia danych: W sytuacji, gdy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze), a także możesz nas poprosić o przesłanie Twoich danych innemu administratorowi, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe po stronie Misiowy Świat, jak i innego administratora;
 6. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, bez konieczności jego uzasadniania;
 7. Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem;
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową;
 10. Prawo do interwencji ludzkiej: Jeżeli – w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę – podlegasz decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych, w tym profilowaniu, wywołującym wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającym, masz prawo w każdym czasie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, zakwestionować decyzję podjętą w ten sposób i zażądać interwencji ludzkiej, tj. włączenia osoby odpowiedzialnej z ramienia Misiowy Świat w podejmowanie ww. decyzji, np. co do kierowanych do Ciebie treści marketingowych, ofert, etc.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w punkcie I niniejszego regulaminu dane kontaktowe („Dane administratora oraz inspektora ochrony danych”). Dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie rejestracji konta klienta w sklepie internetowym misiowyswiat.pl i przechowywane w koncie klienta możesz także samodzielnie edytować w ustawieniach Twojego konta. W ten sam sposób możesz zarządzać udzielonymi zgodami oraz usunąć całe swoje konto klienta. Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres email: biuro@misiowyswiat.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym misiowyswiat.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych wskazane są również w stopce każdej informacji handlowej w postaci wiadomości e-mail.

 1. Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego ze względu na Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

 

VII. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług, dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym misiowyswiat.pl, udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę spraw, z którymi się do nas zwracasz, lub wykonanie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym misiowyswiat.pl – również adresy pocztowe) jest konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania informacji handlowych uniemożliwi ich przesyłanie.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego misiowyswiat.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

Każdorazowo dane niezbędne do realizacji umowy, odpowiedzi na zgłoszenie lub wykonania przez nas obowiązku prawnego są oznaczone jako „obowiązkowe”, zaś ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy, udzielenie odpowiedzi lub wykonanie obowiązku prawnego. Podanie danych nieoznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych;
 2. wylogowaniu się ze strony misiowyswiat.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu recenzji o produktach itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony misiowyswiat.pl. Wylogowanie ze strony misiowyswiat.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
 3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. korzystaniu z aktualnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów i programów szpiegujących;
 5. korzystaniu wyłącznie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz aktualizacji systemu operacyjnego Twojego komputera lub urządzenia mobilnego;
 6. korzystaniu ze strony i sklepu internetowego misiowyswiat.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń końcowych (takich jak w szczególności komputery i tablety), na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, a także z zaufanych sieci teleinformatycznych. Korzystanie z cudzych urządzeń końcowych a także niezaufanych sieci teleinformatycznych rodzi ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 7. jeśli jednak korzystasz ze strony lub sklepu internetowego misiowyswiat.pl za pomocą obcego urządzenia, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron co jest szczególnie zalecane. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z urządzenia po Tobie;
 8. niezwłocznej zmianie hasła, gdy podejrzewasz, że mogło utracić poufność;
 9. zgłaszaniu zauważonych problemów lub niestandardowych sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu informacji przy korzystaniu ze strony misiowyswiat.pl na adres biuro@misiowyswiat.pl.

 

IX. Cookies

1. COOKIES

Strona internetowa misiowyswiat.pl korzysta z tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), które odwiedzana przez Ciebie strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), z którego łączysz się ze stroną. Pliki cookies mogą przechowywać dane osobowe. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie oferty zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez dostawcę usług internetowych, który je utworzył.

 

Możesz zablokować instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu lub śledzenie przez takie pliki Twojej aktywności w Internecie poprzez zmianę ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku można spodziewać się ograniczonej prezentacji usług online i ograniczonych wskazówek dla użytkownika Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. W takim przypadku informacje w nich zawarte zostaną usunięte z Twojego urządzenia końcowego. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Poniżej wskazujemy linki do ustawień cookies najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn

Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies


X. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 10.11.2020 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej misiowyswiat.pl/polityka-prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl